Sport

Otwarcie lodowiska i iluminacja choinki na Woli

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Woli”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych”

XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy.

XII „Bieg Papieski”

Programy sportowe organizowane przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

Bieg Pamięci Wola 1944

PUMPTRACK I DROGA DLA ROLKARZY W WOLSKICH PARKACH