Dla mieszkańców

XV Sesja Rady Dzielnicy Wola – 21 stycznia 2020 roku

Sezon zimowy na wolskim lodowisku trwa w najlepsze!

Użytkowanie wieczyste- przypomnienie!

Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Wola nt. lokalnej oferty dot. zdrowia psychicznego

Wolski Dzień Wolontariusza 2019

XIV Sesja Rady Dzielnicy Wola – 10 grudnia 2019 rok – Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego.

Remont ul. Baltazara i Norwida

XIII Sesja Rady Dzielnicy Wola – 19 listopada 2019 roku

Nowe narzędzie pomocowe w restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych.