Komunikaty i ogłoszenia Wydziału Zasobów Lokalowych

Nowe narzędzie pomocowe w restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych.

Ogłoszenie i odwołanie alarmu

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola z dnia 17.04.2019 r. o powtórzeniu czynności konkursowych w części dotyczących lokalu użytkowego przy ul. Wolskiej 68-72

Konkurs ofert na najem garaży komunalnych

Konkurs ofert na najem boksów użytkowych

Konkurs na najem lokali użytkowych

Komunikat Burmistrza z dnia 10.01.2019 r. o zakończeniu konkursu ofert na najem lokali użytkowych ogłoszony w dniu 11.12.2018 r.

Komunikat Burmistrza z dnia 20.12.2018 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na najem lokali użytkowych ogłoszony 20.11.2018 r.

Komunikat Burmistrza z dnia 13.12.2018 r. o zamknięciu konkursu ofert na najem lokali użytkowych ogłoszony w dniu 20.11.2018 r.

Zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem lokali użytkowych ogłoszony w dniu 11.12.2018 r.