Komunikaty

Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej na części dz. ewid. nr 9, 11 i 12/9 w obrębie 6-05-02 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego).

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Panorama mojego miasta”

Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 17.06.2021 o konkursie ofert nr 8-2021 na najem lokalu użytkowego- konkurs profilowany

Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 17.06.2021 r. o konkursie ofert nr7-2021 na najem lokali użytkowych

Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 17.06.2021 r. o konkursie ofert na najem boksów użytkowych

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 10.06.2021 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 6-2021 na najem lokali użytkowych

Wola zapewni kolejne 150 miejsc dla przedszkolaków

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 02.06.2021 r. o zamknięciu konkursu ofert nr 6/2021 na najem lokali użytkowych

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 01.06.2021 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 5-2021 na najem lokali użytkowych