Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci elektroenergetycznej SN na dz. ew. nr 23/1, 27/1 obr. 6-05-03 w pasie drogowym ul. Goleszowskiej i ul. Jana Kazimierza w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja dotycząca pracy kas Urzędu

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wolski Dzień Wolontariusza 2019

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2019 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na najem lokali użytkowych ogłoszony 29 października 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia