Komunikaty

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola z dnia 11.07.2019 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na najem lokali użytkowych ogłoszony 11.06.2019 r

Zwierzy(e)niec – plenerowy koncert dla dzieci

Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na dachu budynku przy ul. J. Szymczaka 6.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Odbył się I turnus Letnich wczasów na działce dla Seniorów

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola z dnia 04.07.2019 o zakończeniu konkursu ofert na najem lokali użytkowych ogłoszony w dniu 11.06.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Kampania „Wyłącz raka” – wykład, nieodpłatne badania i porady specjalistyczne już 15 lipca na Woli.

„Opiekun szyty na miarę” – nieodpłatne spotkania dla opiekunów os. z chorobą otępienną (zapewniona opieka nad chorymi).