Komunikaty

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na dz. ew. nr 1/7, 5/7, 14/5 obr. 6-05-02 w rejonie ul. Bodzanty w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie i deklaracji od 1 marca 2020.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wydział Ochrony Środowiska usuwa drzewa zagrażające pieszym i innym użytkownikom dróg.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

76. rocznica egzekucji na Lesznie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia