Komunikaty

Komunikaty Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 18.09.2020r o rozstrzygnięciu konkursów ofert ogłoszonych w dniu 19.08.2020 r

Komunikaty Burmistrza z dnia 14.09.2020 r. o zamknięciu konkursów ofert z dnia 19.08.2020 r.

Obwieszczenie o postanowieniu nr 44/2020/cp z 11 września 2020 r. dopuszczającym organizację społeczną – Stowarzyszenie „ZIELONE MAZOWSZE” do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Nabór na inwestycję przy ul. Pełczyńskiego

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wolski Korowód 2020 – nowa odsłona kampanii

Rozpoczynamy głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego

Podatki i opłaty lokalne – realizuje Centrum Obsługi Podatnika

Warszawa wspiera uczniów – pomoc materialna

Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Warszawy