Komunikaty

Akcja Lato w Mieście

Rusza konkurs na ulubioną księgarnie Warszawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej nr 387 zostanie zmodernizowane

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Historia metra i kolory dzielnicy. Ruszyły spacery po Woli

Druga Mobilna Wolska Zbiórka Krwi

Świadczenie 500+ – nie trzeba składać nowych wniosków!

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. ew. nr 2/1 w obrębie 6-05-03, na dz. ew. nr 58/1, 11, 1/7, 12/9, 5/7 w obrębie 6-05-02 oraz na dz. ew. nr 3/3 w obrębie 6-05-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego, ul. J. Sowińskiego, ul. Bodzanty).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na dz. ew. nr 11 i 12/9 w obrębie 6-05-02 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. K. Karlińskiego).