Komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola w 2021 r.

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka przewodu wodociągowego na dz. ewid. nr 1, 25/11, 61 i 65 w obrębie 6-04-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Wolska).

Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka przewodu wodociągowego na dz. ewid. nr 1, 25/11, 61 i 65 w obrębie 6-04-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Wolska).

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka przewodu kanalizacyjnego na dz. ewid. nr 1, 25/11, 61 i 65 w obrębie 6-04-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Wolska).

Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie odcinka przewodu kanalizacyjnego na dz. ewid. nr 1, 25/11, 61 i 65 w obrębie 6-04-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Wolska).

Oddział jest, konkursu nie ma

Trwają prace nad planem miejscowym obszaru Odolan

XI edycja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej