Komunikaty

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 5 marca 2021 r. o zamknięciu konkursu ofert nr 2-2021 na najem lokali użytkowych

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 4 marca 2021 r o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1-2021 na najem lokali użytkowych

Jak jeździmy po Woli?

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 26.02.2021 r. o zamknięciu konkursu ofert nr 1-2021 na najem lokali użytkowych ogłoszony w dniu 28.01.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/U/2021/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku Schroniska Młodzieżowego na dwie Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne na działce ewid. nr 53/11 z obrębu 6-03-16 przy ul. Karolkowej 53a w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Dzielnicy Wola

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Dzielnicy Wola

MOS Wola najlepszy w Polsce!

TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 11.02.2021 r. o konkursie ofert nr 2-2021 na najem lokali użytkowych