Komunikaty

Kreatywne zajęcia on- line w domu dla mieszkańców. #ZostanWDomu i baw się dobrze.

W związku z zawieszeniem stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego rozpoczęto telefoniczną i mailową obsługę mieszkańców.

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Telefoniczna pomoc prawna

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opłata podatku od nieruchomości – Centrum Obsługi Podatnika

Uchwała Rady Miasta w sprawie zakazu spożywania alkoholu na wiślanych bulwarach i plażach.

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o skróceniu obsługi klienta w poniedziałki do godziny 16.00 (dotyczy komórek obsługujących do 18).

Zmiana w funkcjonowaniu Bazaru na Kole

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły/ przedszkola.