Dla inwestorów

Zarządzenie Nr 354 /2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2007 roku

Zarządzenie Nr 318/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2007 roku

Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Wola

Akcja „Warszawa stolicą czystości”

Warszawa bez barier