Dla inwestorów

Komunikat Burmistrza z dnia 20.10.2017 r. o zamknięciu konkursu ofert na najem lokali użytkowych ogłoszonym 26.09.2017 r.

Komunikat Burmistrza z dnia 20.10.207 r. o zamknięciu konkursu ofert na najem garaży komunalnych

Zaproszenie do złożenia oferty – Remont pomnika gen. Józefa Sowińskiego

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia: Konserwacja i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w siedzibach Zamawiającego

Konkursu ofert na najem lokali użytkowych

Konkursu ofert na najem garaży komunalnych

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zaproszenie do złożenia oferty Siłownia plenerowa pod chmurką

Miasto szuka operatora Centrum Kreatywności Targowa.