Kultura

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie trofeów sportowych (medale, puchary, statuetki)

Przedłużenie ogłoszenia wyników konkursu na mural

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2016 roku

WEŹ UDZIAŁ W TELEDYSKU PHARELLA WILLIAMSA „HAPPY”

LATO NA GŁÓWNYM

ZMIANA SIEDZIBY ZESPOŁU KULTURY

Uchwała Nr 5788/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola w 2013 roku

Uchwała nr 5161/2012 Zarządu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2013roku

Uchwała nr 5160/2012 Zarządu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola w 2013 roku