Ogłoszenia Wydziału Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wykazy o przeznaczeniu do zbycia w trybie art.211 ustawy z dnia 21 sierpnnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami garaży położonych na terenie dzielnicy Wola, przy ul. Batalionu Parasol 8 i Batalionu Pięść

Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wola przy ul. Bitwy pod Lenino 13

Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wola przy ul. Nowolipki 28B

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości położonej przy ul. Bitwy pod Lenino 13

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości położonej przy ul. Nowolipki 28B

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dzielnicy w dniu 21.02.2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowolipki 28B.

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dzielnicy w dniu 17.02.2011 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia zawierającej informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bitwy pod Lenino 13.

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dzielnicy w dniu 15.02.2011 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szarych Szeregów 5.