Ogłoszenia Wydziału Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia