Komunikaty

Zachęcamy do udziału w statystycznych badaniach ankietowych – kalendarium 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja o sesji XV/2020

„Fantasmagoria” znów otwarta – remont wypożyczalni zakończony.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

X edycja konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową – S3KTOR

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN na dz. ew. nr 23/1, 27/1 obr. 6-05-03 w pasie drogowym ul. Goleszowskiej i ul. Jana Kazimierza w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.