Komunikaty

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Woli – telefoniczna i online

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Odwołane dyżury Radnych Dzielnicy i Wolskiej Rady Seniorów

Co załatwisz w urzędzie – ograniczenia w związku z epidemią

Zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych w całym kraju

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Rekomendacje dofinansowania ofert na realizację zadań publicznych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ​

BEZPŁATNY PROGRAM – AKTYWNY SENIOR 60+

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia