Komunikaty

Komunikaty Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 20.12.2019 r.

Gwiazdka na Ulrychowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Użytkowanie wieczyste- przypomnienie!

Komunikaty Burmistrza Dzielnicy Wola o zamknięciu konkursów ofert na najem lokali użytkowych i garaży komunalnych ogłoszone 19.11.2019 r

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Świąteczna Zabawa na Woli.

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nn, na dz. ew. nr 105, 53/11, 102/1, 110/3, 111 obr. 6-03-16 w rejonie ul. Karolkowej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na dz. ew. nr 1/7, 5/7, 14/5 obr. 6-05-02 w rejonie ul. Bodzanty w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.