Komunikaty

PIT w stolicy – to się opłaca.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zamknięta ul. K. Sołtyka

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku „C” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na dz. ew. nr 14 w obrębie 6-04-08 przy ul. M. Kasprzaka 17A w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Rekrutacja do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2020/2021

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na dz. ew. nr 1/7, 5/7, 14/5 obr. 6-05-02 w rejonie ul. Bodzanty w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie i deklaracji od 1 marca 2020.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia