Komunikaty

Wola szuka serca

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej – przebudowy sieci wodociągowej z infrastrukturą techniczną, na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Pływacy z Woli ponownie wicemistrzami Polski

Zarządzenie Nr 110/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2007 roku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przy ul.Górczewskiej 179B

Żeby Wola była piękniejsza

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/W/07/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie gazociągu na działkach ewid. nr 1 i 3 z obrębu 6-07-08 oraz na działkach ewid. nr: 90/2, 90/3, 90/4, 90/14 z obrębu 6-07-02 przy ul. Olbrachta, na terenie dzielnicy Wola w Warszawie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku (parteru) na lokal administracyjno-biurowy, na działce ewid. nr 102 w obrębie 6-03-16, przy Al. Solidarności 126, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Zmiany w opłacie skarbowej

Otwarcie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej