Komunikaty

Inauguracyjne posiedzenie komisji

Wykład otwarty: Depresja, a funkcjonowanie społeczne

Szkolenie Ekonomia Społeczna w praktyce

Wolski Dzień Pracownika Socjalnego

Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Wola

Wolski punkt bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

„Równe Szanse – program stypendialny dla studentów” na rok akademicki 2006/2007

Wolski Festiwal Koszykówki

Konkurs „Nasza Czysta Warszawa II”