Komunikaty

Wolski Turniej Halowej Piłki Nożnej

Konkurs „Wola – moja dzielnica”

Dni otwarte w Zespole Szkół Nr 32

Wola pnie się w górę. Architektura, zabytki, historia, kultura

Oświadczenie Pana Zdzisława Sipiery Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Zarządzenie Prezydenta w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy

Wolski punkt bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych

Inwestycje: Budownictwo mieszkaniowe

Warszawa bliżej Wisły. Czyli gdzie jest Syrenka?

Spotkanie szkoleniowe wolskich organizacji pozarządowych