Komunikaty

„Równe Szanse – program stypendialny dla studentów” na rok akademicki 2006/2007

Wolski Festiwal Koszykówki

Konkurs „Nasza Czysta Warszawa II”

Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wola

Rusza projekt Polska Kadra – Europejska Jakość

Wola – obchody 62. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – kalendarium

Ściana Pamięci na Cmentarzu Powstańców Warszawy

Zapraszamy do udziału w tworzeniu programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok

Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki