Polityka społeczna

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Woli – telefoniczna i online

X edycja konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową – S3KTOR

Gwiazdka na Ulrychowie

Wolski Dzień Wolontariusza 2019

otwarty konkurs ofert: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących kadrę placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych;

Otwarty konkurs ofert: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Otwarty konkurs ofert: Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 6 lat z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

„Być rodzicem nastolatka” – spotkania wykładowo-seminaryjne dla rodziców nastolatków.

Nowe narzędzie pomocowe w restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych.

Harmonogram planowanych wypłat świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+), świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych