Rada Dzielnicy

Czy wojewoda da działkę pod szkołę na Odolanach?

Nowe ławki w Parku E. Szymańskiego

Obszar objęty Programem Identyfikatorów dla Mieszkańców zostanie ponownie rozszerzony

Zdrowie mieszkańców w pandemii – nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Wola

Wolscy radni apelują o solidarność w walce z Covid-19

Oddział jest, konkursu nie ma

Informacja o sesji XV/2020

XV Sesja Rady Dzielnicy Wola – 21 stycznia 2020 roku

Informacja o sesji XIV/2019

XIV Sesja Rady Dzielnicy Wola – 10 grudnia 2019 rok – Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy