Rada Dzielnicy

XXVII/2008 Sesja Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w dniu 28 sierpnia 2008 r. godz. 14.00

Porządek obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

XXV/2008 Sesja Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w dniu 1 lipca 2008 r. godz. 14.00

Dokończenie XXIII/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w dniu 20 maja 2008 r. godz. 15.00

XXIII / 2008 Sesja Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, 13 maja 2008 godz. 14:00

Inauguracyjne posiedzenie komisji