Sport

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Woli”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych”

XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy.

Stolica poszła na rekord- bezpłatny weekend w Warszawie.

Uchwała Nr 214/2019 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 110/2018

Uchwała nr 213/2019 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2019 r. ws. powołania komisji konkursowej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ……..

Uchwała zmieniająca nr Uchwały 14500/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dotycząca zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez propagowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 r.

Uchwała zmieniająca nr Uchwały 14503/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dotycząca zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 r.