Sport

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Woli”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych”

XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy.

Stolica poszła na rekord- bezpłatny weekend w Warszawie.

Uchwała Nr 214/2019 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 110/2018

Uchwała nr 213/2019 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2019 r. ws. powołania komisji konkursowej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ……..

Uchwała zmieniająca nr Uchwały 14502/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dotycząca zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 r.

Uchwała zmieniająca nr Uchwały 14501/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dotycząca zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 r.