pomoc społeczna

Pomoc sąsiedzka – Twój gest ma znaczenie!

Nowe narzędzie pomocowe w restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych.

Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Miasteczko Pomocowo – Zdrowotne zaprasza mieszkańców już 7 września