Bezpieczeństwo


W tej części serwisu zamieszczone są dane teleadresowe służb odpowiadających za bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Wola takich jak Policja, Straż Miejska oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowych.

Znajdują się tu także telefony alarmowe, wykaz zadań policji i straży miejskiej oraz programy bezpieczeństwa realizowane w okręgu. W dziale tym będziemy również publikować aktualności związane z tematem bezpieczeństwa mieszkańców w naszej dzielnicy. W komunikatach i ogłoszeniach, będziemy na bieżąco informować o ciekawych inicjatywach i szkoleniach.