Bezpieczeństwo publiczne

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola

  1. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
    tel.: 22 443 57 70; 22 443 57 67
    fax: 22 443 57 71
    e-mail: wola.bbizk@um.warszawa.pl

Kierownik Zespołu Delegatury
Renata Gołębiewska

tel.: 22 443 57 70
e-mail: rgolebiewska@um.warszawa.pl

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, Warszawa
tel. 47 723 94 30
fax. 47 723 64 14
www: wola.policja.waw.pl

Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00

Kierownictwo
Inspektor Jerzy Sztuc – Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV
wola.policja.waw.pl

Kierownik Rewiru I dla Dzielnicy Warszawa-Wola
wola.policja.waw.pl

Kierownik Rewiru II dla Dzielnicy Warszawa-Wola
wola.policja.waw.pl

Oficer Prasowy
wola.policja.waw.pl

Straż Miejska IV Oddział Terenowy
ul. Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
tel.: 22 632 97 37
tel. dyż. 22 862 84 40
Telefon interwencyjny: 986 (bezpłatny, całodobowo)

e-mail: ot4@strazmiejska.waw.pl
(prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej)

Naczelnicy Oddziału w sprawie skarg i wniosków przyjmują w każdą środę w godz. 15:00-18:00.