Straż Pożarna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy w Warszawie ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

·    Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy – st. bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski

·    Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy – bryg. mgr inż. Artur Rudzik oraz bryg. mgr inż. Bogusław Majchrzak

Miejskie Stanowisko Kierowania PSP

telefon alarmowy: 998
tel.: (+48) 022 59 67 998; faks: 022 596 79 00

Centrala: tel.: (+48) 022 596 70 00
Komendant Miejski PSP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14:00 – 16:00

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4

ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa
tel.: (+48) 022 596 70 40
Dowódca JRG 4 – bryg. mgr inż. Sławomir Sierpatowski
Z-ca Dowódcy JRG 4 –  st. kpt. inż. Jarosław Wojtkowski

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7

ul. Powstańców Śląskich 67, 01-335 Warszawa
tel.: (+48) 022 596 70 70
(specjalizacja: ratownictwo wysokościowe)
Dowódca JRG 7 – bryg. mgr inż. Piotr Gugała
Z-ca Dowódcy JRG 7 – mł. bryg. inż. Grzegorz Kozioł