Ważne telefony

Europejski Numer Alarmowy – 112

Policja – 997 i 112

Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Miejska m.st. Warszawy – 986

Służba Dyżurna Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy – 19656

Pogotowie ciepłownicze – 993

Pogotowie energetyczne –  (+48) 22 821 51 11

Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne – 994

Pogotowie gazowe – 992

Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów – TOURIST EMERGENCY LINE – + 48 608 599 999