Zarządzanie kryzysowe


Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy

 

Europejski numer alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Straż Miejska

986

SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych

723 986 112

Służba Dyżurna
Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

196 56

443-01-12

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

987

Pogotowie gazowe

992

Pogotowie energetyczne

 

ØWszystkie dzielnice oprócz Wesołej

22 821 31 31

Dzielnica Wesoła

22 340 41 00

wybrać rejon energetyczny Mińsk Mazowiecki – obszar Otwock

Pogotowie ciepłownicze

993

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

994

TOURIST EMERGENCY HELPLINE

Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów

(w godz. 8.00 – 18.00 przez cały rok,
w godz. 8.00 – 20.00 od 1 czerwca do 30 września)

22 278 77 77

608 599 999

Informacja o numerach telefonów

118-913