Budżet Obywatelski

 

 

To jest Wiola! Zgłaszanie pomysłów do budżetu obywatelskiego

Od 20 maja do 10 czerwca 2019 roku będzie można składać projekty do
VI edycji budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą
z budżetu miasta. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 20% puli
przeznaczonej na dzielnicę lub poziom ogólnomiejski.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski na poziomie ogólnomiejskim
to
24 933 409,00 zł. Limit na projekt:  4 986 681,80 zł.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy Wola to
 4 654 236,00 zł Limit na projekt:  930 847,20 zł.

Zachęcamy do najłatwiejszej formy składania projektów – przez internet
na  stronie
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/zglos-projekt.

Pomysły można złożyć również w formie papierowej (do 10 czerwca należy
dostarczyć je do urzędu dzielnicy lub Centrum Komunikacji Społecznej).

Zapraszamy do kontaktu z Pracownikami Urzędu Dzielnicy Wola i Jednostek,
podczas których uzyskacie Państwo pomoc w przygotowaniu wniosków oraz
niezbędne informacje odnoście zasad VI edycji budżetu obywatelskiego.

Pracownicy wskazani na poniższym plakacie są do dyspozycji Mieszkańców codziennie w godzinach pracy w swoich miejscach pracy. Dyżury w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok pełnione będą również 27 maja i 3 czerwca r. w godz. 16.00 – 18.00 (przy swoich stanowiskach pracy).

Podstawy prawne VI edycji budżetu obywatelskiego:

  1. Uchwała nr XI218/2019 Rady m.st. Warszawy dostępna pod adresem: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/44806DA8-FBCF-4C46-9999-AB887A56680A/1425429/218_uch.pdf,
  2. Zarządzenie 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BD0036E6-51E5-4B36-81BF-5EF10BEA2627,frameless.htm.

Wszelkie informacje dotyczące zasad składania projektów znajdują się na stronie:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.