Biblioteki

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10

ul. Wolska 75, 01-229 Warszawa
tel: (+48) 22 632 03 02

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 11

ul. Ciołka 20, 01-443 Warszawa
tel: (+48) 22 836 06 83

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14

ul. Młynarska 35, 01-175 Warszawa
tel: (+48) 22 632 09 86

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
tel: (+48) 22 838 39 91

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73

ul. Żytnia 64, 01-156 Warszawa
tel: (+48) 22 632 62 87

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80

ul. Redutowa 48, 01-131 Warszawa
tel: (+48) 22 836 77 44

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91

ul. Chłodna 11, 00-891 Warszawa
tel: (+48) 22 624 06 33

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106

ul. Twarda 64, 00-818 Warszawa
tel: (+48) 22 620 97 83

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotka

ul. Nowolipie 20, 01-005 Warszawa
tel: (+48) 22 838 00 52

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13

ul. Staszica 5a, 01-188 Warszawa
tel: (+48) 22 632 27 52

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25

ul. Żytnia 64, 01-156 Warszawa
tel: (+48) 22 631 63 45

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32

ul. Twarda 64, 00-818 Warszawa
tel: (+48) 22 620 97 83

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36

ul. Redutowa 48, 01-131 Warszawa
tel: (+48) 22 836 77 44

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46

ul. Chłodna 11, 00-891 Warszawa
tel: (+48) 22 624 06 33

XII Czytelnia Młodzieżowa

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
tel: (+48) 22 838 91 00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
tel: (+48) 22 838 91 00

III Czytelnia Naukowa

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
tel: (+48) 22 838 39 72