Doradca ds. Młodzieży


Warszawa realizuje program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Celem programu jest wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta poprzez m.in. otwarcie urzędu na dialog z młodymi warszawiakami oraz przygotowanie urzędników do współpracy z młodzieżą i angażowanie tej grupy w podejmowanie decyzji, które w szczególności dotyczą młodych.

Doradcą ds. Młodzieży w Dzielnicy Wola jest Bartłomiej Dębniak, tel. 506 030 149, bartekdebniak@gmail.com

Zadania Doradcy ds. Młodzieży w dzielnicy”


• koordynacja działań w dzielnicy na rzecz młodzieży realizujących cele Programu,
• informowanie o projektach skierowanych do młodzieży w dzielnicy,
• wspieranie inicjatyw młodzieżowych i działań na rzecz młodzieży,
• tworzenie warunków do dialogu między warszawską młodzieżą a Urzędem dzielnicy i podmiotami realizującymi działania na rzecz młodzieży w dzielnicach,
• współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy,włączanie przedstawicieli młodzieży w proces konsultacji i realizacji dzielnicowych projektów i programów, które tworzy i koordynuje Urząd dzielnicy,
 • współpraca z Zespołem ds. polityki młodzieżowej.