Dzielnicowe Centrum do spraw Integracji

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Wola

Przewodnicząca DCI: Alicja Melon, Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1

Dyżur:

poniedziałek: 11:30-13:00

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13
nr telefonu: 22 631 57 73

e-mail: zppp1@edu.um.warszawa.pl

Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania wchodzący w skład DCI:

Justyna Korga, nr telefonu: 22 44 35 677, e-mail: Jkorga@um.warszawa.pl

Jolanta Kulmatycka, nr telefonu: 22 44 35 668, e-mail: jkulmatycka@um.warszawa.pl

 

DOBRE PRAKTYKI

  1.  REWALIDACJA ONLINE

https://view.genial.ly/5fa9066484006a0d0070a589/presentation-rewalidacja-online