Lato w Mieście 2008


Program akcji „Lato w Mieście 2008”

Dzielnica: Wola
Koordynator: Małgorzata Zylm
Zastępca koordynatora: Jolanta Piątkowska, Marta Stasiak

I. Punkty dziennego pobytu.

L.p. Bezpośredni organizator Program
(rodzaj proponowanych zajęć)
Dni i godziny prowadzonych zajęć Grupy wiekowe uczestników Przewidywana liczba uczestników dziennie
Nazwa jednostki, miejsce zajęć Osoba odpowiedz./
nr tel.
1 Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01 – 236 Warszawa
Grażyna Lackowska
022 836 85 16
Zajęcia edukacyjno – opiekuńczo – wychowawcze:

 • poznawanie dzielnicy, jej historii i kultury: zabytki, pomniki, miejsca Pamięci Narodowej;
 • odpowiedzialność za środowisko naturalne;
 • wycieczki do muzeów, wyjścia do kina, ZOO i na spektakle teatralne;
 • udział w zajęciach kulturalno – oświatowych
  w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach.

Prace społeczno – użytkowe:

 • dbanie o wystrój sal, teren wokół szkoły, sprzęt sportowy i gry planszowe.

Sprawy bezpieczeństwa:

 • pogadanki wychowawców;
 • zajęcia z pracownikami Straży Miejskiej i Policji, plakaty i rysunki propagujące bezpieczeństwo i zdrowie.
23.06 – 11.07.08
poniedziałek – piątek
7.30 – 16.30
6 – 12 lat 150
2 Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01 – 408 Warszawa
Bożena Wyrzykowska
022 836 28 73
Zajęcia edukacyjne:
– cykl warsztatów „Bezpieczne wakacje” (Straż Miejska, Policja, SOK), lekcje muzealne
(Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Etnograficzne, Wilanów), – cykl „Warszawa – moje miasto” – wycieczki z przewodnikiem firmy TRAKT, Dziecięce Ogrody Muzyczne, Centrum Nauki Kopernik, Sejm i Senat RP, zajęcia informatyczne, doskonalenie umiejętności językowych poprzez internetowy kontakt
ze szkołą w Kenii, program „Poznajemy kulturę Afryki, Azji i Ameryki Południowej” prowadzony przez Fundację Simba Friends, orientacja
w terenie „Bieg po skarb” w Lasku na Kole.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, wycieczki do ZOO, wycieczki Tramwajem Wodnym.
Zajęcia na terenie szkoły:
warsztaty z firmą krajoznawczą (turniej rycerski, samoloty, metaloplastyka, wyroby z gliny), gry
i zabawy ruchowe z wykorzystaniem m.in. boiska ZS Nr 32, zajęcia plastyczne (origani, malarskie, kredą na chodniku), gry i zabawy logiczne (sudoku, mahoyong), gry planszowe, maty taneczne, turniej tańca nowoczesnego, quizy
i konkursy (wiedzy o Warszawie, 10 pytań,
Kto to śpiewa, Milionerzy, itp.), projekcje filmów DVD.
23.06 – 08.08.08
poniedziałek – piątek
7.00 – 17.00
6 – 13 lat 160
3 Szkoła Podstawowa Nr 222
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7 a
01 – 049 Warszawa
Barbara Kosoń
022 838 19 94
Kulturalne: wyjścia do kina, domów kultury, bibliotek publicznych.
Sportowe: gry stolikowe, zagadki, rebusy, gry planszowe, piłka nożna, koszykówka, pływanie, gry i zabawy ruchowe, zabawy zespołowe.
Poznawcze: Muzeum Etnograficzne, Muzeum Techniki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Łowiectwa, Centrum Edukacji Olimpijskiej, wycieczki po Warszawie na Stare Miasto, Łazienki, ZOO, Ogrody Muzyczne”.
Rekreacyjne: zabawy na placu zabaw, Górka Szczęśliwicka – kolejka grawitacyjna.
Rozrywkowe: centrum zabaw Hulakula, Eldorado, konkursy.
Plastyczne: warsztaty „ Letnie pejzaże”, „ Zwierzęta egzotyczne”, „ Moja Warszawa”, wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik malarskich i rysunkowych.
Muzyczne: nauka piosenek wakacyjnych, rytmika.
Przestrzeganie norm i zasad: poznawanie zasad bezpieczeństwa BHP, zachowanie podczas wyjść i zajęć sportowych, „ Strażnik przyjacielem dzieci”.
23.06 – 11.07.08
poniedziałek – piątek
7.00 – 17.00
6 – 13 lat 150
4 Szkoła Podstawowa Nr 25
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35
00 – 855 Warszawa
Tomasz Ziewiec
022 620 39 15
Kulturalne: wyjścia do kina, domów kultury, bibliotek publicznych.
Sportowe: piłka nożna halowa, koszykówka, pływanie, gry i zabawy ruchowe.
Poznawcze: muzea: Techniczne, Ziemi, wystawy – Muzeum Etnograficzne, wycieczki po Warszawie i Woli, ZOO.
Rekreacyjne: zabawy w parku, Ogrodzie Saskim, wycieczka do lasku Bielańskiego.

Rozrywkowe: centrum zabaw Colorado, konkursy.
Plastyczne: wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik malarskich i rysunkowych, fotografia, grafika komputerowa.
Muzyczne: nauka piosenek, rytmika.
Przestrzeganie norm i zasad: poznawanie zasad bezpieczeństwa BHP, zachowanie podczas wyjść i zajęć sportowych.
14.07– 08.08.08
poniedziałek – piątek
7.30 – 16.30
7 – 13 lat 200
5 Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01 – 049 Warszawa
Grażyna Fehler
022 838 71 01
Zajęcia integracyjne: gry terenowe, „Szlakiem warszawskich legend i baśni”.
Sportowe: zabawy drużynowe, piłka nożna, koszykówka, ringo, gry i zabawy ruchowe, turniej badmintona, sztafety, basen.
Plenerowe: Lasek Bielański, jazda konna, miasteczko ruchu drogowego, Stare Miasto, Zamek Królewski, spacer nad Wisłą.
Rozrywkowe: Bohaterowie Narnii i ich przyjaciele (sportowa rywalizacja drużynowa), kiermasz książek, magiczna loteria, nauka pisania gęsim piórem, pokaz iluzji, konkursy.
Plastyczne: wycinanki, wyklejanki, wykonanie ilustracji do słuchanych i oglądanych baśni.
11.08 – 29.08.08
poniedziałek – piątek
7.00 -17.00
7 – 13 lat 140
6 Szkoła Podstawowa Nr 236
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65
ul. Elekcyjna 21/23
01-128 Warszawa
Danuta Żendzian

022 836 47 64
Zajęcia kulturalne, sportowe, poznawcze, rekreacyjne, rozrywkowe, plastyczne, muzyczne

 • wyrabianie nawyków systematycznego uprawiania ćwiczeń ruchowych;
 • zwiększanie sprawności ruchowej i fizycznej;
 • rozbudzanie zainteresowania sportem, zachęcanie do uprawiania ćwiczeń ruchowych;
 • poznawanie różnych zabaw i gier jako sposobu na czynne spędzanie czasu wolnego;
 • gromadzenie wiedzy o najbliższej okolicy szkoły;
 • pogłębianie wiedzy z historii, geografii i przyrody rozbudzanie rozmiłowania do turystyki , wyczulenie na piękno przyrody, ochrona naturalnego środowiska człowieka;
 • rozbudzanie zainteresowań zajęciami plastycznymi, muzyką, śpiewem, tańcem, filmem i książką;
 • wyrabianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno ;
 • organizowanie konkursów , festiwali, przeglądów twórczości artystycznej;
 • rozwijanie umiejętności odtwarzania rzeczywistości przy pomocy różnych technik plastycznych;
 • rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni muzycznej;
 • uczenie szacunku dla osób starszych;
 • kulturalne zachowanie się ( proszę, dziękuję, przepraszam,);
 • zachowanie się w miejscach publicznych – w szkole, w kinie, na ulicy;
 • uświadomienie potrzeb dbania o higienę osobistą;
 • przypomnienie i przestrzeganie norm i zasad na ulicy, na zajęciach szkolnych, w środkach komunikacji miejskiej, w czasie wycieczek, na basenie.
11.08. – 29.08.2008
7.30 – 16.30
7 – 13 lat 100

II. Zajęcia specjalistyczne.

L.p. Bezpośredni organizator Program
(rodzaj proponowanych zajęć)
Dni i godziny prowadzonych zajęć Grupy wiekowe uczestników Przewidywana liczba uczestników dziennie
Nazwa jednostki, miejsce zajęć Osoba odpowiedz./
nr tel.
1 Szkoła Podstawowa Nr 132

im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01 – 236 Warszawa
Leszek Przyczyna
022 836 85 16
Zajęcia sportowo – rekreacyjne, w tym: gry i zabawy, nauka gry w tenisa ziemnego, basen. 23.06 – 11.07.08
poniedziałek – piątek
9.00 – 15.30
8 – 15 lat 200
2 Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01 – 408 Warszawa
Bożena Wyrzykowska
022 836 28 73
Zajęcia sportowo – rekreacyjne, w tym:
zajęcia na basenie „Nowa Fala”, zajęcia sportowe w hali, nauka tańca towarzyskiego (Fundacja „Orli Lot”).
23.06 – 08.08.08
poniedziałek – piątek
7.00 – 17.00
6 – 13 lat 160
3 Szkoła Podstawowa Nr 222
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7 a
01 – 049 Warszawa
Barbara Kosoń
022 838 19 94
Zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym:
gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym (piłka nożna, siatkówka), nauka gry w tenisa ziemnego;
Pływalnia FOKA:
gry i zabawy w wodzie, pływanie.
23.06 – 11.07.08
poniedziałek – piątek
9.00 – 15.00
7 – 13 lat 150
4 Szkoła Podstawowa Nr 25
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35
00 – 855 Warszawa
Tomasz Ziewiec
022 620 39 15
Ogrody muzyczne
Ogród Zoologiczny
Warsztaty Centrum Nauki Kopernik
Imprezy organizowane przez Pałac Młodzieży
14.07 – 08.08.08
poniedziałek – piątek
7.30 – 16.30
7 – 13 lat 200
5 Szkoła Podstawowa
Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01 – 049 Warszawa
Aurelia Jarosińska
022 838 16 83
Zajęcia sportowo – rekreacyjne, w tym:
gry i zabawy ,nauka gry w tenisa ziemnego, basen.
11.08 – 29.08.08
poniedziałek – piątek
9.00 -15.00
8-15 lat 150
6 Szkoła Podstawowa Nr 236
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65
ul. Elekcyjna 21/23
01-128 Warszawa
Danuta Żendzian
022 836 47 64
Zajęcia sportowo – rekreacyjne, w tym:
gry i zabawy, basen.
11.08 – 29.08.08
poniedziałek – piątek
7.30 – 16.30
7-13 lat 100
7 Zespół Szkół Nr 36
im. Marcina Kasprzaka
ul. Kasprzaka 19/21
01 – 211 Warszawa
Maciej Zawadzki
022 632 02 11
Zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym:
gry i zabawy, nauka gry w tenisa ziemnego, basen.
23.06 – 01.08.08
9.00 – 15.00
16-19 lat 60
8 Gimnazjum Nr 50
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. J. Bema 76
01 – 225 Warszawa
Ewa Bondarczuk
022 632 18 52
Zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym:
gry i zabawy, nauka gry w tenisa ziemnego, basen.
30.06 – 11.07.08
9.00-15.00
10-16 lat 100
9 Zespół Szkół Nr 7
im. Szczepana Bońkowskiego
ul. Chłodna 36/46
00 – 872 Warszawa
Artur Konio
022 620 93 44
Zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym:
gry i zabawy, nauka gry w tenisa ziemnego, basen.
21.07 – 01.08.08
9.00- 15.00
14-19 lat 40
10 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
Al. Jana Pawła II 69
01 – 138 Warszawa
Piotr Bondyra
022 838 04 61
Zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym:
gry i zabawy, nauka gry w tenisa ziemnego, basen.
01.07 – 29.08.08
9.00-15.00
15-19 lat 70
11 Zespół Szkół Nr 32
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01 – 408 Warszawa
Eugeniusz Boksznajder
022 836 57 86
Zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym:
gry i zabawy, nauka gry w tenisa ziemnego, basen.
01.07 – 29.08.08
9.00-15.00
15-19 lat 70
12 III Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Sowińskiego
ul. Rogalińska 2
01-206 Warszawa
Szczepan Thomas
022 632 07 53
Zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy, nauka gry w tenisa ziemnego, basen, zajęcia karate. 07.07 – 18.07.08
01.08 – 08.08.08
9.00-15.00
15-19 lat 70
13 Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży,
Al. Solidarności 90
Honorata Sekuła -Corte’s

022 838 91 00
Gry komputerowe, edukacyjne programy multimedialne, internet, bilard, ping-pong, gry planszowe oraz uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach świetlicowych wg planu zamieszczonego na www.bpwola.waw.pl. 01.07 – 17.08.08
poniedziałek – wtorek
9.00-15.30
środa – czwartek – piątek
11.30-19.00
7-15 lat 15-20
14 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 13,
ul. Staszica 5a
Jolanta Krzemińska
022 632 27 52
Gry komputerowe, gry telewizyjne i planszowe, internet, zajęcia plastyczne, ping-pong, zbiór audiowizualny, słuchanie bajek czytanych przez bibliotekarkę i uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach świetlicowych wg planu zamieszczonego na www.bpwola.waw.pl. lipiec, sierpień
poniedziałek – wtorek
9.00 – 15.30
środa – czwartek-piątek
11.30-19.00
7 – 15 lat 15 – 20
15 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 25,
ul. Żytnia 64
Katarzyna Makowska
022 631 63 45
Gry komputerowe, internet, gry telewizyjne i planszowe, ping-pong, słuchanie bajek czytanych przez bibliotekarki oraz uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach świetlicowych wg planu zamieszczonego na www.bpwola.waw.pl. Zajęciom towarzyszyć będzie wystawa „Afryka z bliska i z daleka” i konkurs plastyczny „Pocztówka z wakacji”. lipiec, sierpień
poniedziałek – wtorek
9.00-15.30
środa – czwartek – piątek
11.30-19.00
7 – 15 lat 15 – 20
16 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 32,

ul. Twarda 64 a
Bożena Pienczykowska
022 620 97 83
Internet, filmy video, gry telewizyjne i gry planszowe, uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach świetlicowych wg planu zamieszczonego na www.bpwola.waw.pl. lipiec, sierpień
poniedziałek – wtorek
9.00-15.30
środa – czwartek – piątek
11.30-19.00
7 – 15 lat 15 – 20
17 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 36,
ul. Redutowa 48
Aldona Kostrzewa
022 836 77 44
Gry komputerowe, edukacyjne programy multimedialne, internet, programy komputerowe, filmy video, gry planszowe.
Ponadto uczestnicy zajęć będą „wędrować” wzdłuż Nilu, tworząc egipskie malowidła, tęczową biżuterię. Na szkle będą uwieczniać nietuzinkowe okazy owadów, a także stworzą papierowe safari. Planowany jest spektakl teatralny na podstawie baśni afrykańskich, w którym wezmą udział czytelnicy. Premiera jest przewidziana na 28 sierpnia. Wystawa prac wykonanych podczas wakacji podsumuje wakacyjną działalność czytelników. Szczegółowy plan zajęć podany zostanie na stronie www.bpwola.waw.pl
lipiec, sierpień
poniedziałek – wtorek
9.00-15.30
środa – czwartek – piątek
11.30-19.00
7 – 15 lat 15 – 20
18 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 46,
ul. Chłodna 11
Małgorzata Wiśniewska-Ruszczyk
022 624 06 33
Gry komputerowe, telewizyjne i programy edukacyjne i multimedialne, internet,
gry planszowe, zajęcia świetlicowe, filmy video.
Szczegółowy plan zajęć podany zostanie na stronie www.bpwola.waw.pl
lipiec, sierpień
poniedziałek – wtorek
9.00-15.30
środa – czwartek – piątek
11.30-19.00
7 – 15 lat 15 – 20
19 Ośrodek Kultury
im. Stefana Żeromskiego
ul. Obozowa 85
Bogusław Augustyn
022 836 22 15
Zajęcia sportowo – rekreacyjne, świetlicowe i plastyczne.
Wycieczki piesze, wyjścia na basen, do kina, na wystawy oraz korzystanie z centrum zabaw dla dzieci.
23.06 – 31.07.08
poniedziałek – piątek
10.00-15.00
7-15 lat 40
20 Świetlica Dziecięca
ul. Gibalskiego 10
Ewa Żak
022 632 94 20
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, świetlicowe, wycieczki piesze oraz wyjścia na basen, do kina, sal gier i zabaw. 23.06 – 31.07.08
poniedziałek – piątek
10.00-16.00
6-14 lat 30
21 Klub Osiedlowy „13”
ul. Chmielna 122
Katarzyna Słupińska
022 620 42 78
Gry i zabawy zręcznościowe, logiczne, parateatralne i plastyczne. Wyjścia do parków i placów zabaw dla dzieci, kina, teatru, na wystawy, basen oraz zajęcia komputerowe. 23.06 – 27.06.08
04.08 – 29.08.08
poniedziałek – piątek
10.00 – 16.00
7 – 17 lat 30

III. Imprezy.

L.p. Bezpośredni organizator Program
(rodzaj proponowanych zajęć)
Dni i godziny prowadzonych zajęć Grupy wiekowe uczestników Przewidywana liczba uczestników dziennie
Nazwa jednostki, miejsce zajęć Osoba odpowiedz./
nr tel.
1 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 36
ul. Redutowa 48
Aldona Kostrzewa
022 836 77 44
Zuzia w krainie czarów
Wesołe piosenki, żywiołowa, kabaretowa akcja i oczywiście aktywny udział dzieci, które pomagają postaciom występującym w przedstawieniu.
02.07.08
środa
16.00
6 – 10 lat 15 – 20
2 Ośrodek Kultury
im. Stefana Żeromskiego
ul. Obozowa 85
Bogusław Augustyn
022 836 22 15
Pokaz cyrkowy: Maciej Borza 02.07.08
środa
11.00
6 – 14 lat
Bajki Perskie „Opowieści Szeherezady” według baśni z 1001 nocy 09.07.08
środa
11.00
6 – 14 lat
Pippi Pończoszanka 16.07.08
środa
11.00
6 – 14 lat
Święto Dywanów
Według Baśni o Alladynie i cudownej lampie Bolesława Leśmiana.
23.07.08
środa
11.00
6 – 14 lat
„Z wizytą u Jaskiniowców”
Zabawy i konkursy w tym:
najciekawsza interpretacja piosenki, jaskiniowa kreacja, samochód Freda Flinstona, zagadki taneczne, malowanie dziwnymi przyrządani itp.
30.07.08
środa
11.00
6 – 14 lat
3 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 13
ul. Staszica 5a
Jolanta Krzemińska
022 632 27 52
Zając wiercipięta
Ekologiczna bajka o perypetiach leśnych zwierząt posiadających zabawne ludzkie cechy.
15.07.08
wtorek
11.00
6 – 10 lat 15 – 20
4 Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90
Honorata Sekuła – Corte’s
022 838 91 00
Tuwim dla dzieci
Spektakl na podstawie znanych i uwielbianych przez dzieci wierszy Juliana Tuwima tj.: „Lokomotywa”, „Zosia Samosia”, „O Grzesiu”, „Pan Hilary” czy „Słoń Trąbalski”.
29.07.08
wtorek
11.00
6 – 10 lat 15 – 20
5 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 32
ul. Twarda 64
Bożena Pienczykowska
022 620 97 83
Opowieści Króla Lula
Przedstawienie interaktywne. Kabaretowa zabawa angażująca dzieci, które grają rycerzy, zbójnika, sowę itp.
11.08.08
poniedziałek
11.00
6 – 10 lat 15 – 20
6 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46
ul. Chłodna 11
Małgorzata Wiśniewska-Ruszczyk
022 624 06 33
Mój Przyjaciel Pimpuś
Przedstawienie interaktywne.
13.08.08
środa
16.00
6 – 10 lat 15 – 20
7 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25
ul. Żytnia 64
Katarzyna Makowska
022 631 63 64
Przygody Małpki Malwinki
Widowisko teatralne i zabawa angażująca dzieci, które czynnie uczestniczą w przedstawieniu.
20.08.08
środa
16.00
6 – 10 lat 15 -20

IV. Dożywianie.

L.p. Bezpośredni organizator Rodzaj wydawanych posiłków Okres działania punktu Przewidywana liczba wydanych posiłków dziennie
Nazwa jednostki, miejsce zajęć Osoba odpowiedz./
nr tel.
1 Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petofiego
ul. Grabowska 1
01 – 236 Warszawa
Grażyna Lackowska
022 836 85 16
śniadanie, obiad 23.06 – 11.07.08 250
2 Szkoła Podstawowa Nr 148
im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01 – 408 Warszawa
00 – 81
Bożena Wyrzykowska
022 836 26 73
śniadanie, obiad 23.06 – 08.08.08 230
3 Szkoła Podstawowa Nr 222
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7 a
01 – 049 Warszawa
Barbara Kosoń
022 838 19 94
II śniadanie, obiad 23.06 – 11.07.08 200
4 Szkoła Podstawowa Nr 25
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35
00 – 855 Warszawa
Tomasz Ziewiec
022 620 39 15
II śniadanie, obiad 14.07 – 08.08.08 200
5 Szkoła Podstawowa
Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
01 – 049 Warszawa
Grażyna Fehler
022 838 71 01
obiad, podwieczorek 11.08 – 29.08.08 180
6 Szkoła Podstawowa Nr 236
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65
ul. Elekcyjna 21/23
01 – 128 Warszawa
Danuta Żendzian
022 836 47 64
śniadanie, obiad 11.08 – 29.08.08 140