Lato w mieście 2016


Nie masz pomysłu na wakacje? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić czas wolny ? Od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku rusza na terenie Dzielnicy Wola Program „Lato w Mieście 2016”.

To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji. W tym roku, w 18 placówkach ( 8 wakacyjnych placówkach edukacyjnych,  
7 placówkach specjalistycznych), oraz w 3 obiektach OSiR, dzieci i młodzież będą miały zorganizowane liczne atrakcje.

Dla uczestników tegorocznego Programu „Lato w Mieście” Dzielnica przygotowała bogaty program edukacyjno-wychowawczy złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych. Przewidziano wyjścia do kina, muzeów, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry i zabawy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola zaprasza na Pływalnie: Foka, Nowa Fala oraz do Hali Sportowej Reduta. Wakacyjne placówki specjalistyczne takie jak: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Wolskie Centrum Kultury, Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej przeprowadzą ciekawe warsztaty: taneczne, sportowe, artystyczne, plastyczne, literackie, ceramiczne oraz warsztaty teatralne.

Karty uczestnika programu „Lato w Mieście 2016” będą przyjmowane w szkołach i placówkach organizujących program „Lato w Mieście 2016” w okresie od 23 maja do 14 czerwca 2016 roku.

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” jest odpłatne.

Opłaty za posiłki są przyjmowane – od 1 czerwca do 14 czerwca 2016 roku – w sekretariacie lub na konto szkoły realizującej ww. program.


Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego ( na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2015/2016 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.