Lato w Mieście 2017


Nie masz pomysłu na wakacje? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić czas wolny? Od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku rusza na Woli program „Lato w Mieście 2017”.

To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji. W tym roku w 17 placówkach (8 wakacyjnych placówkach edukacyjnych i 6
 placówkach specjalistycznych) oraz w 3 obiektach OSiR, na dzieci i młodzież będą czekały liczne atrakcje.

Dla uczestników tegorocznego Programu „Lato w Mieście” Dzielnica przygotowała bogaty program edukacyjno-wychowawczy złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych. Przewidziano wyjścia do kina, muzeów, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry i zabawy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pływalnie: Foka, Nowa Fala oraz do Hali Sportowej Reduta. Wakacyjne placówki specjalistyczne takie jak: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Wolskie Centrum Kultury, Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej przeprowadzą ciekawe warsztaty: taneczne, sportowe, artystyczne, plastyczne, literackie, ceramiczne oraz warsztaty teatralne.

Zapisy na Lato w mieście 2017

Karty uczestnika programu „Lato w Mieście 2017” będą przyjmowane w szkołach i placówkach organizujących program „Lato w Mieście 2017” w okresie od 15 maja do 16 czerwca 2017 r.

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście”jest odpłatne. Opłaty za posiłki są przyjmowane – od 1 czerwca do 16 czerwca 2017 roku – w sekretariacie lub na konto szkoły realizującej ww. program. Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego(na mocy decyzji dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia
z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2016/2017 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

Szkoły i placówki realizujące program Lato w Mieście 2017

Wakacyjne Placówki Edukacyjne  – od 26 czerwca do 14 lipca 2017 r.

1. Szkoła Podstawowa nr  234, ul. Esperanto 5, tel. 22 838 16 83
2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65, ul. Elekcyjna 21/23, tel. 22 836 47 64

Wakacyjne Placówki Edukacyjne –  17 do 28 lipca 2017 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Grzybowska 35, tel. 22 620 39 15
2. Szkoła Podstawowa nr  139, ul. Syreny 5/7, tel. 22 632 59 94

Wakacyjne Placówki Edukacyjne – od 31 lipca do 11 sierpnia 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 148, ul. Ożarowska 69, tel. 22 836 28 73
Szkoła Podstawowa nr  222, ul. Esperanto 7a, tel. 22 838 19 94

Wakacyjne Placówki Edukacyjne – od 14 do 31 sierpnia 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr  25, ul. Grzybowska 35, tel. 22 620 39 15
Szkoła Podstawowa nr  238, ul. Redutowa 37, tel. 836 79 42

Wakacyjne Placówki Specjalistyczne

 1.  Szkoła Podstawowa nr 26
  ul. Miedziana 8
  tel. 22 654 65 52
 2. Gimnazjum nr 49
  z Oddziałami Dwujęzycznymi
  ul. Smocza 19
  22 838 11 05
 3. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13
  ul. Staszica 5a
  tel. 22 632 27 52
 4. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21
  al. Solidarności 90
  tel. 22 838 91 00
 5. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25
  ul. Żytnia 64
  tel. 22 631 63 45
 6. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32
  ul. Twarda 64
  tel. 22 620 97 83
 7. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36
  ul. Redutowa 48tel. 22 837 77 44
 8. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46
  ul. Chłodna 11
  tel. 22 624 06 33
 9. Zespół Wolskich Placówek
  Edukacji Kulturalnej
  ul. Brożka 1a
  tel. 836 13 13
 10. Wolskie Centrum Kultury
  ul. Działdowska 6
  tel. 632 31 91 (96)
 11. .Wolskie Centrum Kultury
  ul. Obozowa 85
  tel. 836 22 15

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 1. Pływalnia Foka
  ul. Esperanto 5
  tel. 22 636 55 90
 2.  Pływalnia Nowa Fala
  ul. Garbińskiego 1
  tel. 22 877 21 25
 3. Hala Sportowa Koło
  ul. Obozowa 60
  tel. 22 877 38 99