Lato w Mieście 2019

 

Wykaz Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych „Lato w Mieście 2019”

na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

Lp Nazwa szkoły Adres szkoły telefon e-mail
I tura –  24.06 – 12.07.2019
1 Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 22 8360341 sekretariat@sp388.edu.pl
2 Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5 22 8381683 sp234@edu.um.warszawa.pl
II tura –  15.07 – 26.07.2019
1 Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petöfiego ul. Grabowska 1 22 8368516 sp132@edu.um.warszawa.pl
2 Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30 22 6323746 sp63@edu.um.warszawa.pl
III tura – 29.07 – 9.08.2019
1 Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 22 8367942 sp238@edu.um.warszawa.pl
2 Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44 22 6201740 sp221@edu.um.warszawa.pl
IV tura – 12.08 – 30.08.2019
1 Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja ul. Ożarowska 69 22 8362873 sp148@edu.um.warszawa.pl
2 Szkoła Podstawowa 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 22 6203915 sp25@edu.um.warszawa.pl

 

Szczegóły dotyczące Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 zostaną podane w późniejszym terminie. Zapisy do Programu prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, planowane rozpoczęcie w drugie połowie kwietnia.

 

Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
18 kwietnia
godzina 12.00
30 kwietnia
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
6 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
6 maja
godzina 16.00
16 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
7 maja
godzina 8.00
16 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
20 maja
godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje orgnizator wypoczynku
20 maja
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019
Rekrutacja uzupełniająca
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
21 maja
godzina 8.00
23 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
24 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
24 maja
godzina 16.00
29 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
27 maja
godzina 8.00
29 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
3 czerwca
godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyję o przyjęciu do Programu podejmuje orgnizator wypoczynku
3 czerwca
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
4 czerwca
godzina 14.00
31 sierpnia
godzina 16.00
Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Progarmie w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
Decyjzę o przyjęciu do Programu podejmuje orgnizator wypoczynku