Plan sieci szkół podstawowych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

Aktualnie obowiązujące plany sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
Dane zawarte w obwodach szkół zostały już uwzględnione w systemie meldunkowym, a zapisy nazw ulic i obiektów
odpowiadają Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. nr 3800/2013 (ze zm.)