Oferta szkół kształcących w zawodach

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą wolskich techników i branżowych szkół I i II stopnia.

Od lat w dzielnicy Wola poświęcamy wiele uwagi kształceniu zawodowemu, dbając o jakość nauczania oraz podnosząc standard wyposażenia naszych placówek.

Przedstawiam Państwu szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w naszej dzielnicy.

Głęboko wierzę, że Państwa dzieci, a nasi przyszli uczniowie skorzystają z bogatej oferty edukacyjnej i świadomie wybiorą zawód, który z satysfakcją będą wykonywać w dorosłym życiu.

Grażyna Orzechowska – Mikulska

Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA WOLI

Osiem zespołów szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wola oferuje kształcenie w kilkudziesięciu zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Nasze szkoły proponują szerokie spektrum kierunków kształcenia zarówno na poziomie branżowej szkoły I i II stopnia, technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych. Szkoły zawodowe na Woli to: perspektywa zdobycia ciekawego, dobrze płatnego zawodu, szczebel do dalszego kształcenia, możliwość zdobycia umiejętności logicznego, kreatywnego myślenia, wiedza niezbędna do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szansa na uzyskanie certyfikatów i uprawnień honorowanych w kraju i zagranicą, realizacja zagranicznych staży zawodowych w ramach projektów unijnych, odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy. Najważniejsze cechy szkolnictwa zawodowego na Woli to: nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie zawodowe, innowacyjne programy nauczania, dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, podpisane umowy z pracodawcami o realizacji praktyk zawodowych.

NAUKA ZAWODU TO INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ!

W załączeniu oferta szkół kształcących w zawodach.