Oferta szkół kształcących w zawodach

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE,

zapraszam do zapoznania się z ofertą najlepszych wolskich techników i szkół branżowych.

Od lat w dzielnicy Wola poświęcamy wiele uwagi kształceniu zawodowemu. Dbamy o bezpieczeństwo, systematycznie podnosimy jakość kształcenia, zapewniamy najwyższy standard wyposażenia szkół. Nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna i różnorodna.

Na terenie dzielnicy Wola kształcenie zawodowe realizowane jest w 8 zespołach szkół, w kilkudziesięciu zawodach, poszukiwanych na rynku pracy. Oferujemy również kształcenie w oddziałach integracyjnych i wielozawodowych.

Nasze szkoły proponują kształcenie zawodowe na poziomie branżowej szkoły, technikum, szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szkoły zawodowe na Woli to:

  • szansa na zdobycie kompetencji kluczowych i zawodowych,
  • doskonalenie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia,
  • realizacja zagranicznych staży i praktyk zawodowych w ramach projektów unijnych,
  • możliwość uzyskania certyfikatów i uprawnień zawodowych uznawanych w kraju i zagranicą,
  • rozwijanie przedsiębiorczości i przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy,
  • perspektywa zdobycia ciekawego, dobrze płatnego zawodu,
  • możliwość dalszego kształcenia.

WOLSKIE SZKOŁY ZAWODOWE TO KLUCZ DO SUKCESU!

 

Kształcenie zawodowe w wolskich szkołach prowadzone jest przez kadrę profesjonalistów z wykorzystaniem innowacyjnych programów nauczania. Pracownie zawodowe są nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest we współpracy z cenionymi na rynku pracy pracodawcami.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółową ofertą kształcenia zawodowego w wolskich szkołach.

Jestem przekonana, że Państwa dzieci, a nasi przyszli uczniowie wybierając szkołę na Woli zdobędą  zawód, który z satysfakcją będą wykonywać w przyszłości.

Grażyna Orzechowska – Mikulska

Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wolska Mapa Zawodów

W załączeniu oferta szkół kształcących w zawodach.