Kultura

 

Wola jest dzielnicą sprzyjającą rozwojowi i propagowaniu kultury. To tutaj znajduje się Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Woli oraz wiele innych placówek muzealnych.
W dzielnicy odbywa się szereg wydarzeń artystycznych. Do najciekawszych należą: Wolskie Wieczory Artystyczne, cykle Wolskich Jesieni Kultury, Dni Dziecka na Woli, Przeglądy Swobodnych Inicjatyw oraz Nowy Kercelak.

W sezonie letnim niezwykle popularne stają się imprezy plenerowe w Amfiteatrze w Parku Sowińskiego. Aranżowane są wieczory poetyckie, koncerty i przeglądy. Najsławniejsze to: Wolskie Zdarzenia Kabaretowe i Święto Muzyki Folkowej. Okręg wolski skupia wielu twórców i animatorów kultury. Funkcjonują tu również liczne organizacje pozarządowe, których misją jest pielęgnowanie historii
i tradycji, a także wspomaganie rozkwitu talentów muzycznych i plastycznych młodych artystów.