Podatki i opłaty lokalne

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wola mieści się w ratuszu przy al. Solidarności 90 i obsługuje mieszkańców w zakresie m.in.

  • opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
  • opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  • opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz bezumownego zajmowania gruntu
  • opłat za zajęcie pasa drogowego

Dane teleadresowe i pełny zakres działań Wydziału Budżetowo-Księgowego

Podatki i opłaty lokalne – druki do pobrania

Druki wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych oraz opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawę i innych należnościach cywilnoprawnych (osoby fizyczne)

Wzory pełnomocnictw obowiązujące od 01.01.2016 roku określone w drodze rozporządzeń przez ministra właściwego ds. finansów publicznych