Polityka społeczna


W tym dziale znajdują się informacje związane z prowadzoną w Dzielnicy Wola polityką społeczną, m.in.: ofertą pomocową Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia i organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola. Ponadto znajdziecie tu Państwo także ważne aktualności, komunikaty i ogłoszenia związane z działaniami skierowanymi do mieszkańców z zakresu pomocy społecznej.

Polityka społeczna jest to zespół długofalowych działań prowadzonych na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe. Polityka społeczna zajmuje się każdą istotną dla organizacji życia publicznego kwestią społeczną. Brak zapobiegania narastającym problemom społecznym może prowadzić do upośledzenia poszczególnych środowisk i kategorii ludności (np. marginalizacji) oraz do konfliktów zakłócających funkcjonowanie społeczeństwa.