Polityka społeczna

W tym dziale znajdują się informacje związane z prowadzoną w Dzielnicy Wola polityką społeczną, m.in.: ofertą pomocową Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola, jak też organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola. Ponadto znajdziecie tu Państwo także informacje związane z innymi działaniami skierowanymi do mieszkańców z zakresu pomocy społecznej oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym nieodpłatne punkty porad, punkty wsparcia cyfrowego dla seniorów, transport dla osób z niepełnosprawnością, jak też informacje o działaniach Wolskiej Rady Seniorów.

Pobrać można elektroniczną wersję publikacji „Wola dla Seniora – Informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla seniorów” – aktualizowaną na bieżąco z lokalnymi partnerami i stanowiącą podręczne kompendium wiedzy nie tylko dla seniorów.

Polityka społeczna jest to zespół długofalowych działań prowadzonych na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe. Polityka społeczna zajmuje się każdą istotną dla organizacji życia publicznego kwestią społeczną. Brak zapobiegania narastającym problemom społecznym może prowadzić do upośledzenia poszczególnych środowisk i kategorii ludności (np. marginalizacji) oraz do konfliktów zakłócających funkcjonowanie społeczeństwa.