Komunikaty i ogłoszenia

otwarty konkurs ofert: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących kadrę placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych;

Otwarty konkurs ofert: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Otwarty konkurs ofert: Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 6 lat z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

„Być rodzicem nastolatka” – spotkania wykładowo-seminaryjne dla rodziców nastolatków.

Nowe narzędzie pomocowe w restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych.

Harmonogram planowanych wypłat świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+), świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych

Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych

Konsultacje – konkursy z zakresu pomocy społecznej na rok 2020 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Wola wspólnego rowerowania szlakiem wolskich parków