Wolska Rada Seniorów

KOMUNIKAT

Ze względów bezpieczeństwa i w trosce o wspólne zdrowie, w związku z zagrożeniem epidemicznym, zawieszone zostają do odwołania wszystkie organizowane na terenie Urzędu Dzielnicy Wola:

  • dyżury Wolskiej Rady Seniorów
  • dyżury Radnych Dzielnicy Wola

W tym szczególnym czasie życzymy wszystkim mieszkańcom zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy spędzonych w rodzinnej atmosferze.
Prezydium Wolskiej Rady Seniorów

Pan Andrzej Siennicki został powołany do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  II kadencji.

W dniu 29 stycznia 2020 roku na trzynastym posiedzeniu Wolskiej Rady Seniorów  Dzielnicy Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola Pan Wojciech Lesiuk wręczył nominację na członka Wolskiej Rady Seniorów Panu Andrzejowi Siennickiemu, który uzupełnił skład Rady. Zastępca Burmistrza życzył sukcesów i satysfakcji z działalności na rzecz seniorów. Gratulacje złożył również Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Ogonowski, który serdecznie powitał Pana Andrzeja Siennickiego w gronie Wolskiej Rady Seniorów. Powołanie do II kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 3500/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.


Celem działania Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Skład osobowy II kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (2018 – 2021):

Bralska Danuta, Bruśk Iwona, Cąpała Zbigniew, Czech Jacek, Draganiak Ryszard, Kania Lidia, Kowalska Elżbieta, Król Hanna, Małkowska – Cieślak Elżbieta, Niczke Zofia, Ogonowski Zbigniew, Romanowski Witold, Siemianowska – Reutt Krystyna, Siennicki Andrzej, Szeląg Alicja, Wójtowicz Teresa, Zieliński Adam, Piątkowski Dariusz

Prezydium Wolskiej Rady Seniorów:

Przewodniczący – Zbigniew Ogonowski

Zastępcy Przewodniczącego – Iwona Bruśk, Jacek Czech

Sekretarz: Elżbieta Kowalska

Przedstawiciele do Warszawskiej Rady Seniorów:

Przedstawiciel – Zbigniew Ogonowski

Zastępca Przedstawiciela – Lidia Kania

KONTAKT DO WOLSKIEJ RADY SENIORÓW:

e-mail: wolaseniora15@gmail.com
Dyżury: każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B
Nr tel. w godzinach dyżurów:
(22) 838 34 96
(22) 636 70 42
Facebook: Wolska Rada Seniorów