Wolska Rada Seniorów

 

Wolska Rada Seniorów

Wolska Rada Seniorów składa Mieszkańcom Dzielnicy Wola najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz życzy szczęśliwego Nowego Roku


Celem działania Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Skład osobowy II kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (2018 – 2021):

Bralska Danuta, Bruśk Iwona, Cąpała Zbigniew, Czech Jacek, Draganiak Ryszard, Golc Barbara, Kania Lidia, Kowalska Elżbieta, Król Hanna, Małkowska – Cieślak Elżbieta, Niczke Zofia, Ogonowski Zbigniew, Romanowski Witold, Siemianowska – Reutt Krystyna, Szeląg Alicja, Wójtowicz Teresa, Zieliński Adam, Piątkowski Dariusz

Prezydium Wolskiej Rady Seniorów:

Przewodniczący – Zbigniew Ogonowski

Zastępcy Przewodniczącego – Iwona Bruśk, Jacek Czech

Sekretarz: Elżbieta Kowalska

Przedstawiciele do Warszawskiej Rady Seniorów:

Przedstawiciel – Iwona Bruśk

Zastępca Przedstawiciela – Lidia Kania

KONTAKT DO WOLSKIEJ RADY SENIORÓW:

e-mail: wolaseniora15@gmail.com
Dyżury: każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B
Nr tel. w godzinach dyżurów:
(22) 838 34 96
(22) 636 70 42
Facebook: Wolska Rada Seniorów