Skargi i wnioski


Koordynacja procedury rozpatrywania skarg i wniosków odbywa się w Wydziale Organizacyjnym pok. 101, I p. Skargę lub wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do kontaktu: om.wola@um.warszawa.pl