Zdrowie

W tym dziale znajdują się informacje dot. oferty prozdrowotnej Dzielnicy Wola, w tym wersje elektroniczne broszur informacyjnych – poradników w tematach: lokalnych ofert dla Seniorów, przeciwdziałania i leczenia depresji dla mieszkańców w różnym wiek, rozpoznawania i leczenia psychoz, zdrowego i aktywnego stylu życia. Mieszkańcy w zakładkach znajdą również aktualne miejsca nieodpłatnych badań profilaktycznych, jak również informacje o organizowanych przez Dzielnicę Wola „Wolskich Zbiórkach Krwi”.

Na stronie znajdują się też informacje dot. opieki i pomocy medycznej w Dzielnicy Wola, takie jak: wykaz szpitali i przychodni lekarskich, żłobków, aptek. Znajdziecie tu Państwo także dane dotyczące miejsc, gdzie należy szukać pomocy w nagłych wypadkach: adresy i telefony całodobowych aptek oraz centrów nocnej pomocy lekarskiej.

W części poświęconej aktualnościom oraz komunikatom i ogłoszeniom mieszkańcy Woli mogą zapoznać się z programami i wydarzeniami edukacyjnymi, prozdrowotnymi, przeciwdziałającymi chorobom cywilizacyjnym, w tym chorobom nowotworowym.