Organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia

Fundacja Pomocy Zdrowiu

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
tel: +48 22 838 86 30, 838 73 64, +48 794 692 762

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
tel: (+48) 22 530 60 70

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ul. Ogrodowa 55 lok.84, 00-873 Warszawa
tel: (+48) 22 624 05 74

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”

ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa
tel: (+48) 22 822 03 44, 658 43 30

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

ul. Grójecka 65 a, 02-095 Warszawa
tel: (+48) 22 823 21 46

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - Centrum Charytatywne

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
tel: (+48) 22 833 88 88

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego

ul. Poznańska 38/50, 00-689 Warszawa
tel: (+48) 22 628 60 62

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „ISKRA”

ul. Borowego 2/119, 01-357 Warszawa
tel: 666 182 544

Stowarzyszenie Amazonek ŻONKIL

ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa
tel: (+48) 22 424 47 42, 720 906 50

Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego - Warszawski Dom pod Fontanną

ul. Nowolipki 6A, 00-153 Warszawa
tel: (+48) 22 636 55 89

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa
tel: (+48) 22 622 11 22, +48 605 606 909

Warszawski "Dom pod Fontanną"

ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa
tel: (+48) 22 802 00 07, 636 55 89

Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę

ul. Świętokrzyska 20/316, 00-002 Warszawa
tel: (+48) 22 50 54 409

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
tel: (+48) 22 828 18 15

Dom Okresowej Opieki nad Ludźmi Starszymi - SS. Felicjanki

ul. Syreny 11, 01-132 Warszawa
tel: (+48) 22 632 92 00

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

ul. Nowosielecka 12 , 00-466 Warszawa
tel: (+48) 22 831 00 76, 831 00 77

Fundacja ,,EMERYT"

ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa
tel: (+48) 22 620 40 44

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek NMP Śląskich

ul. Dobrogniewa 6, 01-438 Warszawa
tel: (+48) 22 837-46-49; 837-22-56

Stowarzyszenie " LEKARZE NADZIEI" - Oddział Warszawski

ul. Wolska 172 , 01-258 Warszawa
tel: (+48) 22 836 81 82

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa
tel: (+48) 22 632 62 44, (+48) 600 078 986,

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa
tel: (+48) 22 620 64 35

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa
tel: (+48) 22 836 80 80, 836 80 89, 439 03 11

Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON

ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa
tel: (+48) 22 620 64 35

Fundacja Rodzić po Ludzku

ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa
tel: (+48) 22 887 78 76, 77, 78

Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce oddział w Warszawie

ul. Miedziana 11, 00-958 Warszawa
tel: (+48) 22 636 90 93, 664 767 646

Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią

ul. Kasprzaka 17 A , 01-211 Warszawa
tel: (+48) 22 327 73 45 ,584 13 58

Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?”

ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel: (+48) 22 832 19 13

Fundacja Przeciwko Leukemii

ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa
tel: (+48) 22 638 35 38

Fundacja Europejskie Centrum Edukacji PO PROSTU

al. KEN 49/235, 02-797 Warszawa
tel: : (+48) 22 39 47 886, 35 39 650, (+48) 609 96 77 34

Fundacja „Dr Clown”

ul. Jagiellońska 58/128A, 03-468 Warszawa
tel: (+48) 22 854 05 01, 854 05 02

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości

ul. Skalbmierska 13, 01-844 Warszawa
tel: +48 607 833 788, 605 353 130

Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami"

ul. Tamka 37 m 56, 00-355 Warszawa
tel: (+48) 22 826 42 47

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa
tel: (+48) 22 625 63 08, (+48) 609 742 474

STOWARZYSZENIE MĘŻCZYZN Z CHOROBAMI PROSTATY „GLADIATOR”

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel: (+48) 22 864 08 76, (+48) 502 438 648

Fundacja AVE

ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa
tel: (+48) 606 178 447, 600 495 790