Psychozy – Broszura informacyjna dla mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy


Przekazujemy Państwu w załączeniu broszurę pn. „Psychozy” przygotowaną przez Fundację Ef Kropka na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Broszura zawiera szerokie omówienie tematyki psychoz oraz przedstawia szczegółową informację o poniżej wymienionych miejscach wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego na Woli:

 

WOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Szpitala Wolski im. dr Anny Gostyńskiej:

1.  Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,w tym Punkty Konsultacyjno – Doradcze: Kasprzaka 17, Młynarska 35A, Olbrachta 9, Płocka 49.

2. KLUB WEEKENDOWY „FAJRANT” –miejsce spotkań towarzyskich, spędzania czasu wolnego w wartościowy sposób oraz możliwości skorzystania z pomocy i konsultacji terapeutów prowadzących zajęcia.

3.GRUPA WOLNI RAZEM – grupa samopomocowapowstała z inicjatywy pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w roku 2014.

4. Pilotaż reformy opieki psychiatrycznej na Woli – program pilotażowy ze środków NFZ, adresowany do osób powyżej 18 roku życia. Na Woli zapewnione są dwa Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne na Woli: w Szpitalu Wolskim ul. Kasprzaka 17 oraz Poradni Zdrowia Psychicznego ul. Płocka 49.

POZOSTAŁE PUNIKTY POMOCY I WSPARCIA W DZIELNICY WOLA DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM KRYZYSU PSYCHICZNEGO I ICH RODZINY:

1.WARSZAWSKI DOM POD FONTANNĄ przy ul. Nowolipki 6a  – to dzienna placówka członkowska o charakterze samopomocowym, działająca w Warszawie od 2001 roku. Prowadzona jest wspólnie przez członków – dorosłych mieszkańców Warszawy – doświadczających problemów zdrowia psychicznego oraz kilku pracowników i wolontariuszy.

2.ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY przy ul. Żytniej 75/77 – dom działający w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, przeznaczony dla 35 osób, głównie z rozpoznaniem schizofrenii.

3. KLUB „POD DASZKIEM” przy ul. Żytniej 75/77 – klub, działający w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, przeznaczony jest dla osób, które wymagają pomocy i wsparcia w organizacji spędzania czasu wolnego, integracji ze społecznością oraz odbudowywaniu lub podtrzymywaniu umiejętności pełnienia ról społecznych.

4. FUNDACJA EFKROPKA za cel stawia sobie zmianę negatywnych wyobrażeń o chorobach psychicznych, przekonań utrwalonych w świadomości społecznej, a także w myśleniu o sobie samych osób po kryzysach. Na Woli odbywają się spotkania Samopomocowej Grupy Integracyjnej, którą prowadzą osoby po kryzysach.