WARSZAWIANKO, WOLANKO – BADAJ SIĘ REGULARNIE

SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH NFZ
NA WOLI!

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
 2. otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  -rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
  -mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2,
  -nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Na terenie Dzielnicy Wola program realizują:
SPZOZ Wola – Śródmieście:
Przychodnia Lekarska przy ul. Płockiej 49 (tel. 22 632 15 61).
http://plocka.zozwola.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-korzystania-z-programow-profilaktyki-zdrowotnej/
Centrum ATTIS:
Poradnia Zdrowia Kobiety przy ul. Górczewskiej 89 (tel. 22 321 12 98).
https://attis.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/plakat-A3.pdf

DODATKOWO NA TERENIE M.ST. WARSZAWY SĄ POSTOJE MAMMOBUSÓW NFZ, w których realizowany jest program przesiewowy profilaktyki raka piersi dla kobiet 50-69.

Sprawdź harmonogram TU – http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/harmonogram-postoju-mammobusow/09-2020,39,miesiac.html

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 1. które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 1. obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rak szyjki macicy przez dłuższy czas nie daje żadnych objawów. Dlatego WAŻNE jest badanie, które pozwala ocenić stan szyjki macicy i wykryć najmniejsze zmiany.

Na terenie Dzielnicy Wola program realizują:
SPZOZ Wola Śródmieście: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
ul. Płocka 49 (tel. 22 632 38 78)
ul. Elekcyjna 54 (tel. 22 836 45 39).
http://plocka.zozwola.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-korzystania-z-programow-profilaktyki-zdrowotnej/
Centrum ATTIS:
Poradnia Ginekologiczno- ul. Górczewska 89 (tel. 22 321 12 43).

WARSZAWIANKO PAMIĘTAJ!
IM WCZEŚNIEJ WYKRYTY NOWOTWÓR

– TYM WIĘKSZA SZANSA NA CAŁKOWITE WYLECZENIE !
Na badania w ramach programów profilaktycznych kobiety mogą zgłaszać się bez skierowania – wystarczy się zapisać!

***
NIEPOKOJĄCE DANE O ZDROWIU WARSZAWIANEK
wynikające z „Diagnozy stanu zdrowia mieszkańców Warszawy”
(przygotowanej przez Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy):

 • Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną umieralności Warszawiaków. Odpowiadają za 27 proc. zgonów.
 • Obserwuje się dynamiczny wzrost zachorowalności u kobiet po 30. roku życia. Zachorowalność na nowotwory w populacji osób przed 65. rokiem życia jest wyższa u kobiet, niż u mężczyzn.
 • U Warszawianek najwięcej rozpoznaje się nowotworów piersi – ok. 1075 rocznie.
 • Rak szyjki macicy jest w czołówce, jeśli chodzi o zachorowalność u Warszawianek.
 • Ryzyko zachorowania na nowotwory w populacji Warszawy rośnie z wiekiem.
 • Najwięcej zgonów nowotworowych obserwuje się u osób w wieku powyżej 65. roku życia (71-72%).
 • Około 1/4 zgonów nowotworowych rejestrowana jest u osób w średnim wieku (25% u kobiet).