Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Wola


W Dzielnicy Wola jest konieczność podjęcia działań w zakresie rewitalizacji i to nie tylko w zakresie urbanistycznym, ale przede wszystkim kulturalnym i społecznym. Na terenie dzielnicy zachowało się wiele obiektów zabytkowych, które wskutek wieloletnich zaniedbań niszczeją, ponadto obserwuje się zjawisko wyludniania, zwłaszcza położonej bliżej centrum części dzielnicy, a także starzenia i ubożenia społeczeństwa. Obserwowana kumulacja problemów społecznych dotykających mieszkańców dzielnicy oraz niszczejące obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe stolicy hamują harmonijny rozwój Woli, pomimo jej ogromnego potencjału.

Opierając się na założeniu, że wspólne inicjatywy i działania władz lokalnych, mieszkańców i instytucji zlokalizowanych na Woli, pozwolą na osiągniecie większych efektów rzeczowych oraz zwiększą akceptację dla podejmowanych działań, wdrożony Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Wola jest dopełnieniem dokonującej się przemiany i przyczyni się do przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz najważniejszego – poprawy jakości życia mieszkańców i odbudowy więzi społecznych.