Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy


Projekt „Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wartość całkowita projektu: 1.422.830 EUR
Wkład m.st. Warszawy: 862.989 EUR
Wartość dofinansowania: 559.841 EUR (85% kosztów kwalifikowalnych)
Program Operacyjny: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Priorytet: 2.4 Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych
Okres realizacji: październik 2008 – grudzień 2010 (27 m-cy)
Jednostka realizująca projekt: Biuro Rady m.st. Warszawy

Szczegółowe informacje o projekcie pod adresem: www.um.warszawa.pl/europa/index.php?id=752