Obszar rewitalizacji Dzielnicy Wola


Na podstawie krytycznej analizy obecnej sytuacji dzielnicy, a także wyników badań i analiz, przy udziale różnych podmiotów współuczestniczących, zidentyfikowano dwa obszary rewitalizacji (obszar A i B).
Wskazane do rewitalizacji obszary to tereny kryzysowe, na których obserwuje się kumulację problemów społeczno-gospodarczych, których kompleksowość jest czynnikiem hamującym rozwój dzielnicy. Z drugiej strony tereny te mają ogromny potencjał, który pozwoli na ich samopodtrzymujący się rozwój po zakończeniu inwestycji przewidzianych w ramach Mikroprogramu.

Obszar A obejmuje historyczne centrum dzielnicy z XIX wieku: Starą Wolę. Wśród historycznych obiektów i terenów zlokalizowane są punktowo nowe inwestycje mieszkaniowe i usługowe. Obszar A ograniczają następujące ulice: Okopowa – Rondo Radosława – Al. Jana Pawła II – Al. Jerozolimskie – Towarowa – Prosta – Karolkowa – Anielewicza – Okopowa.

Powierzchnia obszaru stanowi około 20% powierzchni Woli. Jest to reprezentatywna część dzielnicy, skupia się tu życie kulturalne (6 z 9 muzeów oraz jeden z dwóch teatrów dzielnicy Wola znajduje się na obszarze A), a także ruch turystyczny (7 z 10 hoteli znajdujących się na terenie dzielnicy położonych jest w obszarze A).

Drugi z obszarów – obszar B obejmuje historyczny teren poprzemysłowy wraz z Osiedlem Wawelbergów z początku XX wieku. Podobnie jak obszar A, również ten teren zawiera nowoczesne plomby wśród historycznej, poprzemysłowej zabudowy. Na obszar w dużym stopniu oddziaływuje parafia pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, która poza działalnością duszpasterską i społeczną prowadzi również zespół szkół katolickich. Obszar B ograniczają: ul. Klonowicza, Kasprzaka, Bema, linia torów kolejowych do budynku Liceum przy ul. Bema – linią zabudowań do ul. Ludwiki i Klonowicza.

Jest to bardzo mały, zdegradowany obszar obejmujący około 1% powierzchni dzielnicy, borykający się z różnego rodzaju patologiami społecznymi.

Mapa 1. Obszary wyznaczone do rewitalizacji na mapie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Mapa 2. Obszar B wyznaczony do rewitalizacji2

Wykorzystano mapę ze strony internetowej: http://um.warszawa.pl/mapa