Aktualności

Przypomnienie o obowiązku złożenia oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.

 

Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola przypomina, że zgodnie z artykułem 111 ustęp 4 i ustęp 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. pozycja 2277) do dnia 31 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek: złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2019 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.

Opłaty: rachunek Urzędu Dzielnicy Wola

35 1030 1508 0000 0005 5003 6193

lub w kasie, al. „Solidarności” 90 (wtorek- piątek, 8:00-16:00, poniedziałek 8:00-18:00).

Na dowodzie wpłaty należy podać adres i rodzaj placówki, której opłata dotyczy.

 

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń.

 

Druki i informacje:

Oświadczenie o wartości sprzedaży Kliknij

Informacja dla przedsiębiorców składających oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Kliknij


Szkolenie dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

Przedsiębiorcy

posiadający zezwolenia na sprzedaż

i podawanie napojów  alkoholowych

na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy planuje przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Podczas szkolenia przekazane zostaną Państwu podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, w tym reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz przykłady dobrych praktyk m.in. w zakresie skutecznej odmowy sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym klientom.

Proponowany termin szkolenia to II połowa marca 2020 r.

Szczegółowe informacje:

Referat Zezwoleń Alkoholowych i Handlu Obwoźnego

ul. Żelazna 99, pokój nr 2, pokój nr 7

tel: (022) 443-57-02, (022) 443-57-04, (022) 443-57-06, (022) 443-57-07

 

Zapraszamy Państwa oraz/lub wydelegowanego pracownika/ów do udziału w tym szkoleniu.


Zmiana numeru konta dla opłaty skarbowej

Uprzejmie informujemy, ze od 1 stycznia 2020 r. opłaty skarbowe należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:

Urząd m.st. Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 


Szkolenia dla przedsiębiorców – STYCZEŃ 2020

Centrum Przedsiębiorczości Smolna Urząd m.st. Warszawy zaprasza przedsiębiorców na szkolenia:

Zapisy pod adresem centrum.przedsiebiorczosci@firma.um.warszawa.pl

Centrum Przedsiębiorczości Smolna Urząd m.st. Warszawy

ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa

tel.: 22 443 07 56

 

 


Biała lista podatników VAT – komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 1 września na stronie Ministerstwa Finansów będzie publikowana tzw. Biała lista podatników VAT. Lista będzie zawierać m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi.

Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG.  Należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.
Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Biznes.gov.pl.


Miniatura 61705

Informacja dla kupców

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że poniżej zostały zamieszczone do pobrania plany sytuacyjne (mapy) stanowisk handlowych udostępnianych przez Zarząd Dróg Miejskich.