Aktualności

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Centrum Przedsiębiorczości Smolna działa w ramach Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy podejmując aktywne działania na rzecz przedsiębiorców i osób planujących działalność gospodarczą. Szeroka oferta usług tego miejskiego centrum  biznesu obejmuje  informacje, doradztwo, szkolenia, warsztaty i spotkania sieciujące. Przedsiębiorcy w Punkcie Informacyjnym mają możliwość zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmian w CEIDG oraz uzyskać podstawowe informacje związane z zakładaniem i rozwojem firmy.  Dodatkowo Centrum oferuje po preferencyjnych stawkach biurka w przestrzeni open space oraz sale warsztatowo-szkoleniowe.

Szczegółowe i aktualne informacje na temat inicjatyw oraz ofert Centrum Przedsiębiorczości Smolna można znajdują się na stronie www.firma.um.warszawa.pl, oraz na Facebooku .

 

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Urząd m.st. Warszawy

Ul. Smolna 4

00-375 Warszawa

Tel.: 22 443 07 56

e-mail: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku: 8-16


Przedłużenie terminu na wniesienie 3 raty opłaty za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – gastronomia

Uprzejmie informujemy, że 7 września 2020 r. została opublikowana uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXV/1072/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 7 września 2020 r. poz. 9345).

Uchwała wchodzi w życie 22 września 2020 r.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) mogą wnieść trzecią ratę opłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r.


 

Przypomnienie

Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2020 w terminie do 31 maja 2020 r.

Opłaty należy dokonać wyłącznie na rachunek: Dzielnica Wola m.st. Warszawy:

35 1030 1508 0000 0005 5003 6193

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola za pośrednictwem: maila  dg.wola@um.warszawa.pl

Przypominamy również, że zgodnie z  art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.


Zmiana organizacji pracy Wydziału Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy,

w związku z sukcesywnym „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego oraz obowiązkiem realizowania wszystkich zadań nałożonych na samorządy, wprowadzamy zmiany w organizacji pracy Urzędu.

Od 18 maja 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99 w zakresie ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zapraszamy klientów wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie:

– Ewidencja działalności gospodarczej (CEIDG):

  • 022 443-57-10,
  • 022 443-57-11,
  • 022 443-57-12,
  • 022 443-57-08.

– Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • 022 443-57-02,
  • 022 443-57-04,
  • 022 443-57-06,
  • 022 443-57-07.

lub elektronicznie:

Bez uprzedniego umówienia możliwe będzie składanie pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu) w Wydziale Obsługi Mieszkańców al. Solidarności 90 – dotyczy tylko spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nadal niemożliwe będzie dokonywanie płatności gotówką w kasach Urzędu – przyjmowane będą wyłącznie płatności kartą. Możliwe jest także wnoszenie opłat przelewem lub poprzez inne formy płatności elektronicznej lub zdalnej.


#zostanwdomu 

Komunikat dotyczący wniosków CEIDG

Przypominamy, że wniosek w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE 

Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód np. choroba. 

Szczegółowe informacje na stronie biznes.gov.pl  
 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/na-czym-polega-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-zarejestrowanej-w-ceidg 


#zostanwdomu 

Złóż wniosek w CEIDG wniosek bez wychodzenia z domu

 

Wszystkie sprawy w CEIDG możliwe są do zrealizowania przez Internet przy użyciu:

  • Darmowego Profilu Zaufanego,
  • Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Profil Zaufany można szybko uzyskać przez Internet, warunkiem jest korzystanie z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego należy założyć konto, aktywując je klikając w link, który zostanie wysłany na adres mailowy oraz zalogować się.

Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić i podpisać (przycisk „podpisz i wyślij wniosek”). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które wyślemy Ci mailem.

Źródło: https://wws.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef


Wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie dzielnicy Wola

W dniu 27 marca Zarząd Dzielnicy Wola podjął Uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Uchwała nr 3947/2020 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (wraz z wykazem obszarów) – pobierz

 


Szkolenie dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – ODWOŁANE !

 

Przedsiębiorcy

posiadający zezwolenia na sprzedaż

i podawanie napojów  alkoholowych

na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy planuje przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Podczas szkolenia przekazane zostaną Państwu podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, w tym reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz przykłady dobrych praktyk m.in. w zakresie skutecznej odmowy sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym klientom.

Proponowany termin szkolenia to II połowa marca 2020 r.

Szczegółowe informacje:

Referat Zezwoleń Alkoholowych i Handlu Obwoźnego

ul. Żelazna 99, pokój nr 2, pokój nr 7

tel: (022) 443-57-02, (022) 443-57-04, (022) 443-57-06, (022) 443-57-07

 

Zapraszamy Państwa oraz/lub wydelegowanego pracownika/ów do udziału w tym szkoleniu.


Zmiana numeru konta dla opłaty skarbowej

Uprzejmie informujemy, ze od 1 stycznia 2020 r. opłaty skarbowe należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:

Urząd m.st. Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 


Biała lista podatników VAT – komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 1 września na stronie Ministerstwa Finansów będzie publikowana tzw. Biała lista podatników VAT. Lista będzie zawierać m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi.

Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG.  Należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.
Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Biznes.gov.pl.


Miniatura 69326

Przedłużenie terminu płatności za III ratę zezwoleń alkoholowych – gastronomia

Uprzejmie informujemy, że w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXV/1072/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia...

Rolniku czas się spisać

1 września ruszył Powszechny Spis Rolny. To największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, któremu w Warszawie podlega ponad 7 tys....

Przygotowania do Powszechnego Spisu Rolnego

Wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. W Warszawie spis rolny...

Tramwaj na Kasprzaka – rusza przetarg na budowę!

Wkrótce budowa nowej trasy tramwajowej. Przetarg na prace budowlane został ogłoszony. Oznacza to szybką podróż z nowych osiedli na Woli...

Grafika informacyjna Warszawa wspiera przedsiębiorców ukazująca kucharza, kobietę i mężczyznę z laptopami

Warszawa wspiera przedsiębiorców: konsultacje online z ekspertami

Urząd m.st. Warszawy zaprasza przedsiębiorców do udziału w programie doradczym Academy_Smolna#2020. W ramach programu można skorzystać z konsultacji prawnych, księgowych...

„Tarcza antykryzysowa dla biznesu” – wideokonferencje dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w trwającym cyklu darmowych wideokonferencji, organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Tematyka webinarów...

Podatek od nieruchomości dla firm – do zapłaty później

Warszawscy radni podjęli decyzję o przedłużeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości, które przypadają na kwiecień, maj...

Grafika informacyjna Warszawa wspiera przedsiębiorców ukazująca kucharza, kobietę i mężczyznę z laptopami

Warszawa wspiera przedsiębiorców

Miasto oferuje lokalnym przedsiębiorcom szereg rozwiązań, które mają im ułatwić przetrwanie stanu epidemii. Obniżki czynszów w miejskich lokalach, ulgi w...

Granty dla przedsiębiorczych kobiet.

Program Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, to program, którego celem  jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie...

Obniżenie czynszu z powodu epidemii koronawirusa

Zarząd Dzielnicy Wola, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, ustalił zasady jednokrotnego obniżenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych...