Ewidencja obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola

ul. Żelazna 99 (wejście od ul. Żytniej), parter

01-017 Warszawa

tel: (022) 443-57-10

email: wola.wdg@um.warszawa.pl

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Sala obsługi, pokój nr 3

tel: (022) 443-57-05, (022) 443-57-09, (022) 443-57-08, (022) 443-57-10, (022) 443-57-11


Ewidencja innych obiektów hotelarskich/pól biwakowych

Informacje na temat wpisu/zmiany/wykreślenia obiektu świadczącego usługi hotelarskie Kliknij

  • Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Kliknij
  • Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji pól biwakowych/innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Kliknij
  • Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego Kliknij

Zaświadczenie o wpisie obiektu do ewidencji

W celu otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów hotelarskich należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu Dzielnicy Wola, wpłatomacie urzędowym, bądź przelewem bankowym na konto:

Urząd m.st. Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

  1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  2. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
  3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  4. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych,zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Pomocne strony internetowe