Interaktywna mapa warszawskich inwestycji


Interaktywna mapa warszawskich inwestycji już działa! Na mapie mieszkańcy znajdą zarówno duże projekty infrastrukturalne, jak Most Skłodowskiej-Curie, węzły komunikacyjne Marsa i Łopuszańska czy 13 Parkingów Parkuj i Jedź, jak i te lokalne, takie jak budowa basenów, nowych dróg, modernizacja szpitali, szkół i domów kultury.

Bieg Warszawy ku nowoczesności rozpoczął się 6 lat temu i nie zwalniał tempa nawet mimo kryzysu. W ciągu ostatnich pięciu lat rokrocznie miasto na inwestycje przeznacza ponad 2 mld zł. W sumie, wraz ze spółkami miejskimi, na wszystkie inwestycje wydano 25 mld zł. W tej kwocie jest rekordowe 8,5 mld złotych, które zostały pozyskane jako dofinansowanie z UE. W sześć lat zrealizowano łącznie ponad 1000 zadań, dzięki którym Warszawa zmieniła swoje oblicze. Wszystkie zakończone inwestycje zostały zebrane w jednym miejscu – na interaktywnej mapie. Mapa ta jest najlepszym dowodem na to, że stolica się zmienia. Pod adresem internetowym – zmieniamywarszawe.pl mieszkańcy znajdą spis najważniejszych projektów inwestycyjnych.

Mapa inwestycji na bieżąco będzie aktualizowana o nowe projekty. Dodatkowo, poprzez specjalny formularz, mieszkańcy mogą zgłaszać inwestycje, które zostały zrealizowane w ich najbliższym otoczeniu a nie znalazły się na mapie.